Ερώτηση βουλευτών ΠΑΣΟΚ

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους κ. Βενιζέλο και Χρυσοχοΐδη αναφορικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές των επιχειρήσεων, τη συγκράτηση τιμών και τη διασφάλιση των φορολογικών εσόδων:

«« Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατατέθηκε σήμερα με πρωτοβουλία της κας Λούκα Κατσέλη, αναφορικά με τις υπερτιμολογήσεις και την αποφυγή φορολόγησης εξαιτίας ελλιπών διαδικασιών ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών επιχειρήσεων από τα συναρμόδια Υπουργεία. Την Ερώτηση συνυπογράφει και ο Θανάσης Οικονόμου.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, ύστερα από την δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων για υψηλά περιθώρια κέρδους που απολαμβάνουν γνωστοί επιχειρηματικοί όμιλοι με δεσπόζουσα θέση στον κλάδο τους, πολλές επιχειρήσεις φέρεται να προβαίνουν σε στρατηγικές υπερτιμολόγησης των αγαθών που προσφέρουν στην αγορά, μέσω της διακίνησης των προϊόντων τους εντός των ομίλων τους, κατορθώνοντας έτσι να μειώνουν τη συνολική φορολογική τους επιβάρυνση και να αυξάνουν δυσανάλογα τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους.

Την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει και από επίσημα στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α., η Ελλάδα δεν έχει ακόμη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, τόσο για την προσαρμογή και εξειδίκευση της εθνικής νομοθεσίας με βάση τα διεθνή πρότυπα ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών (όπως π.χ. κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου, μέθοδοι ελέγχου, μεθοδολογία καθορισμού τιμών μεταβίβασης ενδοομιλικών συναλλαγών κ.α.), όσο και για την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής δομής ελέγχου, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος και η τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μην διασφαλίζεται η εφαρμογή ενός κοινωνικά δίκαιου και δημοσιονομικά αποδοτικού φορολογικού συστήματος, να καταστρατηγείται ο υγιής ανταγωνισμός και να διατηρούνται υψηλές τιμές σε συγκεκριμένες αγορές.

Γίνεται συνεπώς κατανοητό ότι δεδομένων των συνεπειών της οικονομικής ύφεσης, οι στρατηγικές αυτές πλήττουν τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τα αδύναμα οικονομικά στρώματα.Οι βουλευτές ζητούν ενημέρωση από τους συναρμόδιους Υπουργούς, κ. Βενιζέλο και κ. Χρυσοχοΐδη, με κατάθεση των σχετικών στοιχείων στη Βουλή, για την πορεία ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών των υπόχρεων επιχειρήσεων, ενώ καλούν τα αρμόδια Υπουργεία να αποσαφηνίσουν τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύουν άμεσα να προβούν, τόσο για την ενίσχυση του νομικού οπλοστασίου, όσο και για την αποτελεσματική ενεργοποίηση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Τέλος, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενοι στους αρμόδιους Υπουργούς, ζητούν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχουν ήδη διαβιβαστεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, στοιχεία φακέλων εταιρειών για διερεύνηση τυχόν φορολογικών παραβάσεων, μετά και από την ύπαρξη σχετικών ενδείξεων. »»

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply