Εκδηλώσεις της Ι.Λ.Ε.Τ. το 2013

no_logoΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων έχει προγραμματίσει για το έτος 2013 τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

1. Συνάντηση (ετήσια) των Υπευθύνων και των μελών των Ομάδων Έρευνας (ΟΕ) της Ι.Λ.Ε.Τ., που θα γίνει στις 9 Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄π.μ., στους Κτιστάδες, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κτιστάδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

2. Επιστημονική Ημερίδα με θέμα : «Αρχαιολογικές επεμβάσεις και έρευνες στην περιοχή της αρχαίας Αθαμανίας και του Βυζαντινού Τζεμέρνικου», που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου 1013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00΄π.μ., στο Βουργαρέλι, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κεντρικών Τζουμέρκων.

3. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Αρχαιρεσιακή) των μελών της Ι.Λ.Ε.Τ., που θα συγκληθεί στις 11 Αυγούστου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00΄π.μ., στην Άγναντα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου – Λυκείου Αγνάντων (Δάφνη).

4. Στις προθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η πραγματοποίηση της 2ης Συνάντησης του Θερινού Σχολείου Τζουμέρκων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Ηπείρου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λοιπούς Φορείς της περιοχής, εφόσον εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση.

Παρακαλούνται θερμά τα μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων και όλοι οι Τζουμερκιώτες και φίλοι της Εταιρείας (Ι.Λ.Ε.Τ.) να συνδράμουν ουσιαστικά στην επιτυχία των ανωτέρω εκδηλώσεων.

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply