Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας

Εισήγηση Αντιπεριφρειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, Στράτου Ιωάννου, σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου:

«« Θέμα: Έγκριση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας, έτους 2012:

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της καθαριότητας των γραφείων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, της Περιφέρειας Ηπείρου και δεδομένου ότι δεν υπάρχει το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας, σύμφωνα με την συνημμένη πρόταση.

Σημειώνουμε ότι για την προτεινόμενη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος θα εφαρμοσθεί, αναλογικά, η διάταξη της παρ. 4 του άρθ. 12 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998), σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα από την παρ. 1α του άρθ. 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

Δικαιούχος του χορηγήματος θα είναι ο πρ/νος της οικείας υπηρεσίας, η δε εκκαθάριση και πληρωμή τους θα γίνεται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις για τις λοιπές δαπάνες.

Επιπρόσθετα, στην εν λόγω απόφαση πρέπει να ορίζονται:
– Η υπηρεσία που αφορά το χορήγημα καθαριότητας.
– Το ποσό του χορηγήματος ανά μήνα.
– Ο ειδικός φορέας και ο σχετικός ΚΑΕ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, Σ. Ιωάννου »»

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply