Δελτίο τύπου Χρ. Γκόκα

Ο βουλευτής Άρτας Χρήστος Γκόκας συμμετείχε σε συνεδρίαση του διευρυμένου ΚΤΕ Ανάπτυξης και ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ με την παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δημήτριο Κούρκουλα σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε. και την Πολιτική Διεύρυνσης της Ε.Ε. (Δυτικά Βαλκάνια, Τουρκία).

Έγινε ενημέρωση και συζήτηση ιδιαίτερα για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, ενόψει του έκτακτου Συμβουλίου Κορυφής στις 22/11/2012, με αναφορά στις προτεραιότητες και τους άξονες δράσεις των νέων προγραμμάτων.

Ο βουλευτής μεταξύ των άλλων, έθεσε, στα πλαίσια της συζήτησης, τα μεγάλα θέματα που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Παρά τη σχεδιαζόμενη προτεραιότητα σε δράσεις, σχετικές με την έρευνα – τεχνολογία, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη νέα ΚΑΠ κλπ, ανέφερε ότι εξακολουθούν να αποτελούν αναγκαιότητα οι υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη της χώρας, είτε αυτές αφορούν του μεγάλους οδικούς άξονες, όπως η Ιόνια Οδός και διαπεριφερειακές συνδέσεις, είτε κοινωνικές υποδομές, είτε τα μεγάλης σημασίας έργα υποδομής για τον πρωτογενή τομέα, όπως τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα της περιοχής μας.

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στο νέο Εθνικό Σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας μας. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι καθοριστικής σημασίας στις τελικές επιλογές οι απόψεις και οι προτάσεις όλων των φορέων της κάθε Περιφέρειας.

Επίσης, ο βουλευτής αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι επιχειρήσεις και ιδίως οι μικρομεσαίες, όπως επίσης και την ανάγκη για τη στήριξη κάθε επενδυτικής προσπάθειας, ζήτησε με παρέμβασή του από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκη, την επαναφορά της δυνατότητας επιπλέον επιχορήγησης των ενισχυόμενων επενδύσεων, όπως αυτή προβλεπόταν σε προηγούμενους επενδυτικούς νόμους.

Η δυνατότητα αυτή επέτρεπε στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδότηση, πέραν αυτής που είχε αρχικώς οριστεί κατά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής των επενδυτικών τους σχεδίων. Η νομοθέτηση μιας τέτοιας δυνατότητας, δεδομένης της δύσκολης οικονομικά συγκυρίας, θα αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο ενθάρρυνσης για τη λήψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών και ένα μέσο διευκόλυνσης για τις επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις αυξήσεις του κόστους των επενδύσεών τους, εξαιτίας των συχνών αλλαγών του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply