Δελτίο τύπου ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Ιωαννίνων

Δέσμευση του Υπουργού Οικονομικών για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΠΑΔ προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας:

Σε απάντηση του προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς, ο υπουργός Οικονομικών δηλώνει πως το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον ΕΟΠΥΥ μέχρι του ποσού του 1.500.000.000 ευρώ για κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31η .12.2012 οφειλών του οργανισμού προς τα φαρμακεία και τους λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Η δέσμευση αυτή αφορούσε το πρώτο σκέλος της ερώτησης σχετικά με την άμεση εξόφληση των οφειλών του ΟΠΑΔ, ο κλάδος υγείας του οποίου έχει πλέον μεταφερθεί στον ΕΟΠΥΥ, προς τους ιδιώτες γιατρούς.

Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης που αφορούσε τον συμψηφισμό των οφειλών του πρώην ΟΠΑΔ προς τους ιδιώτες γιατρούς με τις πιθανές οφειλές των γιατρών προς το δημόσιο, η απάντηση του Υπουργείου περιγράφει το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο και σημειώνει πως για τη διενέργεια του συμψηφισμού πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις και να έχει επιπλέον εκδοθεί και το αντίστοιχο ένταλμα πληρωμής έτσι ώστε να εξεταστεί από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ η συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού.

Στην απάντηση δεν αναφέρεται στο τι γίνεται με την μέχρι τώρα ισχύουσα διετία παραγραφής των οφειλών (ορισμένες εκ των οποίων συμπληρώνονται σε μερικές εβδομάδες) και δεν υπάρχει καμία αναφορά στην πρόταση των βουλευτών για επέκταση με νομοθετική ρύθμιση σε πενταετή, όπως αυτή ισχύει στις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και διέπει μεταξύ άλλων και τις οφειλές των ιδιωτών προς το δημόσιο. Αναμένουμε όλα τα παραπάνω να μη μείνουν απλώς απαντήσεις σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις αλλά να τηρηθούν και να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply