Δήμος Ιωαννιτών: Βαρύτητα στην καθαριότητα

Η καθαριότητα στο νέο Δήμο, αποτελεί έναν από τους τομείς, στους οποίους η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, με αναπόσπαστο κομμάτι την ανακύκλωση, αποτελούν προτεραιότητες μείζονος σημασίας.

Με συντονισμένα βήματα λοιπόν ξεκίνησε η δρομολόγηση των διαδικασιών που θα επιτρέψουν στο Δήμο Ιωαννιτών να βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις.

Μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τις δράσεις αυτές αποτελεί το ΕΣΠΑ και η συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Απορριμμάτων. Για την αξιοποίηση τους, η σημερινή Δημοτική Αρχή, καλείται να ξεπεράσει ένα μεγάλο εμπόδιο που κληρονόμησε από την προηγούμενη. Κι αυτό είναι η έλλειψη άδειας αποκομιδής απορριμμάτων.

Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο ο Δήμος Ιωαννιτών, δεν την διαθέτει και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έκδοση της.

Η Δημοτική Αρχή λοιπόν και στον τομέα της καθαριότητας σχεδιάζει από το μηδέν και προχωρά βήμα- βήμα για να πετύχει τον στόχο της.

Γνωρίζει και τα προβλήματα και τις αδυναμίες που υπάρχουν. Και δίνει καθημερινά τη μάχη για την αντιμετώπισή τους.

Με αφορμή σχόλια που υπήρξαν στον τοπικό τύπο σημειώνεται ότι:

Α. Για την μετακίνηση των οικίσκων ανταποδοτικής ανακύκλωσης, σημειώνεται πως η σημερινή Δημοτική Αρχή, πιστεύει ότι τον πρώτο λόγο για την χωροθέτηση πρέπει να τον έχει ο Δήμος και οι πολίτες, πράγμα βέβαια που δεν έκανε η προηγούμενη.

Κυρίαρχο μέλημα ήταν η απόδοση της πλατείας στους πολίτες, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τον ρόλο της και η απομάκρυνση του οικίσκου από την οδό Καλάρη, καθώς προσέβαλλε την αισθητική της περιοχής και προκαλούσε τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων.

Β. Ο καθαρισμός των φρεατίων, σε όλο το Δήμο, γίνεται συστηματικά και οργανωμένα, μετά από πολλά χρόνια και πραγματοποιείται τώρα που το επιτρέπουν οι συνθήκες και οι δυνατότητες της υπηρεσίας.

Γ. Το σύστημα τηλεδιαχείρισης του στόλου των απορριμμάτων δεν θα λύσει το σύνολο του προβλήματος που υπάρχει από την έλλειψη σύγχρονης, ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Αποτελεί όμως ένα τμήμα από το σύνολο των ενεργειών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος. Την εγκατάστασή του λοιπόν, η Δημοτική Αρχή, την αξιολογεί στο μέγεθος που της αντιστοιχεί.

Η διαχείριση της σημερινής – μίζερης ως ένα βαθμό – κατάστασης, δεν αφαιρεί από το Δήμο τη δυνατότητα του σχεδιασμού ώστε να εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες σε βάθος χρόνου, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που δίνει το ΕΣΠΑ.

Συνάμα η προσπάθεια για την βελτίωση των καθημερινών υπηρεσιών είναι σε εξέλιξη. Έτσι στο πλαίσιο των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν – εκτός ΕΣΠΑ – ένας μεγάλος αριθμός κάδων επισκευάστηκε για να αντικαταστήσει τους πεπαλαιωμένους και το πρόγραμμα ήδη υλοποιείται.

Στόχος δε είναι να αντικατασταθεί το σύνολο των κάδων και του στόλου του τομέα καθαριότητας.

Από τη Δημοτική Αρχή, τονίζεται για μία ακόμη φορά, πως η αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας, απαιτεί και την συνδρομή του πολίτη. Οι πολίτες, με μικρές κινήσεις, όπως είναι για παράδειγμα η εναπόθεση των απορριμμάτων εντός των κάδων και το κλείσιμο αυτών, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά ώστε η εικόνα της πόλης να βελτιωθεί.

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply