Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Κατά τη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τα πρακτικά των διαγωνισμών για τα παρακάτω έργα:
– «Πύκνωση αρδευτικού δικτύου υψηλής ζώνης Λάμαρης Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 46.000 ευρώ, όπου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Παππά Ελένη του Ευστρατίου Ε.Δ.Ε».
– «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τμήματα των Δ.Δ. Σκιαδά, Βρυσούλας και Ωρωπού» (Π.Ε.Πρέβεζας), προϋπολογισμού 42.500 ευρώ, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «Χριστιάς Χρήστος».

Επίσης η Ο.Ε. ενέκρινε:
– τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση οδού προς Σταυράκι – Κατασκευή πλακοσκεπούς» (Π.Ε. Ιωαννίνων), προϋπολογισμού 85.000 ευρώ.
– την τοπογραφική και κτηματολογική μελέτη της αρχικής σύμβασης της μελέτης «Μελέτη συγκοινωνιακών έργων ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», προεκτιμώμενης αμοιβής 636.592,81 ευρώ.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply