Έργο “Οργάνωση & Ανάπτυξη ΔΗΚΕΠΕΘΕ”

Εισήγηση Αθανάσιου Καλογήρου:

«« Από το πρόγραμμα ΚΑΠ ΠΕ Ιωαννίνων χρηματοδοτείται το έργο «Οργάνωση και Ανάπτυξη ΔΗΚΕΠΕΘΕ» το οποίο εκτελείται μέσω προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Ιωαννιτών.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και η πίστωση του, για το 2011, είναι 29.350 €. Με το ποσό αυτό καλύφθηκαν οι υποχρεώσεις του Β’ εξαμήνου του 2011. Προκειμένου να υπογραφούν οι σχετικές προγραμματικές συμβάσεις για το τρέχον έτος θα πρέπει να εγκριθεί η απαιτούμενη πίστωση.

Το ποσό που απαιτείται για το 2012 ανέρχεται στα 58.700 € και πρόκειται να βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Ιωαννίνων 2012. Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αύξηση προϋπολογισμού και πίστωσης του έργου «Οργάνωση και Ανάπτυξη ΔΗΚΕΠΕΘΕ» κατά 58.700 € η οποία και θα ενσωματωθεί στην κατάρτιση του προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Ιωαννίνων 2012. »»

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply