Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού: Εντάξεις

Στο πρόγραμμα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων εντάσσονται είκοσι οκτώ γεωργικές, πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται σε 277.698,02 ευρώ.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply