Σύστημα ILS στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων

Σε ενημέρωση για την εγκατάσταση του συστήματος ILS (Instrument Landing System – Σύστημα προσγείωσης με όργανα) στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων προέβη ο Γ.Γ. της περιφέρειας Ηπείρου, Δ. Πανοζάχος. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ηπείρου, το έργο βρίσκεται στη φάση όπου πρόκειται να εγκατασταθούν συσκευές απαραίτητες για τη λειτουργία του συστήματος σε απόσταση 1 χλμ. από το διάδρομο του αεροδρομίου. Ο περιφερειάρχης ανέφερε μάλιστα ότι θα ακολουθήσει υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ περιφέρειας Ηπείρου και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Περισσότερα