Πάγωμα μισθών για τρία χρόνια

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πρόθεση της είναι να ισχύσει τριετές πάγωμα μισθών, στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι πρόθεση της κυβέρνησης δεν είναι η μείωση των ποσών που δίνονται ως αποζημίωση απόλυσης, αλλά η μείωση της χρονικής υποχρέωσης του εργοδότη για προειδοποίηση του εργαζόμενου στις περιπτώσεις απόλυσης.

Περισσότερα