Ολοκλήρωση κύκλου επαφών για «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» και «Ήπειρος των Οριζόντων»

ΙωάννιναΟι αντιπροσωπείες των παρατάξεων της Περιφέρειας Ηπείρου, «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» και «Ήπειρος των Οριζόντων», στη συνάντηση του Σαββάτου 8 Φεβρουαρίου, ολοκλήρωσαν τον κύκλο των επαφών και συζητήσεων μεταξύ τους, που ξεκίνησε πριν από δύο μήνες.

Mε γνώμονα την νικηφόρα διεκδίκηση της Περιφέρειας στις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου, για την αλλαγή της πολιτικής από μία νέα Περιφερειακή Αρχή, απευθύνονται στους πολίτες, τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις και τις συλλογικότητες της Ηπείρου, με βάση τους παρακάτω άξονες:

  1.  H προσπάθεια της νίκης στην περιφέρεια, θα βασίζεται σε μία νέα αυτοδιοικητική παράταξη, η οποία με τη μεγίστη διεύρυνση των δυνάμεων που θα τη συγκροτούν, θα επιδιώξει την αλλαγή πολιτικών, ύφους και πρακτικών, για μία προοδευτική και δημοκρατική συγκρότηση και διακυβέρνηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
  2. Οι εταίροι, φορείς, πρόσωπα και συλλογικότητες, συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια με εμπιστοσύνη, με ισοτιμία και εκπροσωπούνται στη νέα παράταξη με βάση τις αρχές της συμμετοχής και της αντιπροσωπευτικότητας.
  3. Οι προσωπικές προτιμήσεις και αποκλεισμοί, δεν μπορούν να αποτελούν εμπόδιο στη νέα συλλογικότητα.
  4. Η νέα αυτοδιοικητική παράταξη αξιοποιεί το έργο και τις δράσεις που παρήχθησαν μέχρι σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο από την αντιπολίτευση και από όσους ενεργοποιήθηκαν στα πλαίσια του διαλόγου σ΄αυτό.
  5. Η Περιφέρεια της Ηπείρου, δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον και εργαζόμαστε γι αυτό.
Περισσότερα