Ρυθμίσεις οφειλών στο Δήμο Πρέβεζας

Καλούνται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Πρέβεζας, από Δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές, πρόστιμα κ.τ.λ., να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, για την ρύθμιση των οφειλών τους, προκειμένου να απαλλαγούν από πρόστιμα, προσαυξήσεις κ.λ.π. Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών λήγει στις 29 Ιανουαρίου 2010. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου θα προβεί στα προβλεπόμενα από το Νόμο ένδικα μέσα, για την είσπραξη των Δημόσιων εσόδων.

Περισσότερα

Μεγάλη πτώση στην οικοδομική δραστηριότητα

Σημαντικότατη πτώση στην οικοδομική δραστηριότητα στην Ήπειρο κατά 15,3% καταγράφουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. Η τελευταία καταγραφή αφορά δεδομένα από την αρχή του 2009 μέχρι και τον περασμένο Ιούλιο, ουσιαστικά το 1ο εξάμηνο του έτους.

Επιβεβαιώνεται και στην Ήπειρο η γενικότερη κρίση στην οικοδομική (και οικονομική) δραστηριότητα όπως ακριβώς και στην υπόλοιπη χώρα, καθώς στο ίδιο χρονικό διάστημα σε όλη τη χώρα εκδόθηκαν περίπου 34.000 οικοδομικές άδειες αντί των 41.000 κατά την ίδια περίοδο του 2008.

Όπως είναι γνωστό, κάθε μείωση στην οικοδομική δραστηριότητα, προκαλεί προβλήματα σε πλείστα άλλα επαγγέλματα, όπως μηχανικοί, κατασκευαστές, έμποροι υλικών, τεχνίτες, οικοδόμοι, κ.λ.π.

Περισσότερα