Ημερίδα για τη λίμνη Ζηρού

Μία ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργανώνεται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας από τη Νομαρχία Πρέβεζας και το Δήμο Φιλιππιάδας την Τρίτη 23 Μαρτίου στις 10.30 π.μ. Στην ημερίδα αυτή θα παρουσιαστούν μελέτες για τον έλεγχο της ποιότητας των φυσικοχημικών παραμέτρων, των τοξικών και επιβλαβών στη λίμνη Ζηρού και για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, ενώ θα κατατεθούν και προτάσεις για την προστασία του οικοσυστήματος.

Περισσότερα