Πρόταση ΤΕΕ για ρύπανση από Βιολογικό

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Ηπείρου, σε ανακοίνωσή της προτείνει για την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, την στεγανοποίηση του δικτύου ακαθάρτων για μη εισροή όμβριων και δύο επιπλέον δεξαμενές, ενώ δεν διαπιστώνει κάποιο σημαντικό πρόβλημα στην λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΙ. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε μετά από την συγκέντρωση στοιχείων με αφορμή τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από περιοδικά φαινόμενα ρύπανσης της τάφρου Λαψίστας από λύματα που κατέληξαν σε αυτή επειδή ήταν αδύνατο να τα επεξεργαστεί ο βιολογικός.

Περισσότερα