Ιωάννινα: Ημερίδες ενημέρωσης Leader

Η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., στο πλαίσιο ενημέρωσης του πληθυσμού για την 1η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013, η οποία λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2010, διοργανώνει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων για όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές και τους μελετητές τους στους Δήμους και στις Κοινότητες της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Στις συναντήσεις θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις που προκηρύχθηκαν και θα αναλυθούν τα περιεχόμενα του φακέλου υποψηφιότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την υποβολή των φακέλων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.

Η κεντρική παρουσίαση για την 1η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος, η οποία απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους εν δυνάμει επενδυτές του νομού Ιωαννίνων, στους μελετητές και στους τοπικούς φορείς, θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (στοά Σάρκα)

Το πρόγραμμα των ενημερωτικών ημερίδων στο Νομό Ιωαννίνων έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – Κ. ΝΗΣΟΥ – ΔΗΜΟΙ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.9.2010 – 11:00 π.μ.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Στοά Σάρκα)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ – ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ – K. ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ – K. ΦΟΥΡΚΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.9.2010 – 11:00 π.μ.
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 16.9.2010 – 6:00 μ.μ.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.9.2010 – 6:00 μ.μ.
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΤΡΙΤΗ 28.9.2010 – 6:00 μ.μ.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.9.2010 – 6:00 μ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ

Στις ημερίδες θα διανέμεται και ενημερωτικό υλικό για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Επίσης το υλικό ενημέρωσης και ο φάκελος επενδυτή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, διανέμονται δωρεάν από τα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», Πλατεία Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου (Διοικητήριο) Ιωάννινα, τηλ. 26510.36686, 26510.76102, 26510.74187 (υπεύθυνοι: κος Μώκος Ηλίας, κα Καρακώστα Κατερίνα, κα Αναστασίου Μαρία) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Περισσότερα

Ένταξη επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο

Άλλα 20 επενδυτικά σχέδια εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο στην Ήπειρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων σχεδίων ανέρχεται στα 14.757.000 Ευρώ και η συνολική επιχορήγηση των σχεδίων που εγκρίθηκαν στα 7.080.000 Ευρώ. Παράλληλα δημιουργούνται 38 θέσεις εργασίας.

Περισσότερα