Επανεξέταση αιτήσεων καταβολής αποζημιώσεων, για παραγωγούς του Νομού Πρέβεζας

ΣΥΡΙΖΑΟ βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Κώστας Μπάρκας κατέθεσε στις 24 Ιανουαρίου 2014 Ερώτηση προς τους κκ. Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομικών με θέμα: «Επανεξέταση αιτήσεων καταβολής εξισωτικής αποζημίωσης των παραγωγών νομού Πρέβεζας για το έτος 2008».

Η καταβολή εξισωτικών αποζημιώσεων είναι ένας θεσμός ο οποίος δίνει κίνητρα σε παραγωγούς να μεταφέρουν ή να διατηρούν την παραγωγή τους σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Λόγω των μειονεκτημάτων που έχουν οι εν λόγω περιοχές αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί που εγκαθίστανται σε αυτές κάθε χρόνο τους καταβάλλονται εξισωτικές αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις αυτές έχουν σκοπό να καλύψουν-εξισώσουν την διαφορά με τους παραγωγούς που βρίσκονται σε πεδινές περιοχές.

Το 2008 297 παραγωγοί από το νομό Πρέβεζας κρίθηκαν πρωτοβάθμια απορριπτέοι και κατέθεσαν ενστάσεις μέσω της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, προκειμένου να εξεταστούν οι αιτήσεις τους σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Η διορία για την καταβολή της ένστασης ήταν 10 μέρες από την έκδοση της πρώτης απόφασης. Παρ’ όλα αυτά και οι 297 ενστάσεις απορρίφθηκαν, και η αιτιολογία από μεριάς Υπουργείου ήταν οτι ήταν όλες εκπρόθεσμες.

Καθώς η παραγωγή σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές είναι ήδη πολύ περιορισμένη και τέτοια αντιμετώπιση από τη μεριά των αρμόδιων Υπουργών εγκυμονεί κινδύνους για την πλήρη εξαφάνιση της θεωρούμε οτι πρέπει να υπάρξει άμεσα μέριμνα για τους παραγωγούς του νομού Πρέβεζας. Επιπλέον είναι σαφές ότι η καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης αποτελεί επιπλέον κίνητρο για την συνέχιση της παραγωγής σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Και τέλος Είναι τουλάχιστον περίεργο και οι 297 παραγωγοί να είχαν καταθέσει ενστάσεις εκπρόθεσμα.
Με βάση τα παραπάνω κκ Υπουργοί ερωτώνται σε ποιές άμεσες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να επανεξεταστούν οι ενστάσεις των παραγωγών του νομού Πρέβεζας, και να τους καταβληθούν οι εξισωτικές αποζημιώσεις εφόσον πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια;

Περισσότερα