Εξετάσεις για άδεια ταξί

Από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις ειδικής άδειας ταξί θα πραγματοποιηθούν στις 7 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου (2ος όροφος κτιρίου Νομαρχίας). Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την 6η Δεκεμβρίου να υπογράψουν την κατάσταση συμμετεχόντων που έχει καταρτισθεί  στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (γραφείο 12, υπεύθυνος κ. Βασίλειος Δόσης).

Περισσότερα