Απάντηση Υπουργείου Υποδομών για το αεροδρόμιο Ιωαννίνων

Απάντηση του Υπουργείου Υποδομών στην επιστολή του δημάρχου για το αεροδρόμιο

Ιωάννινα«Η απάντηση που λάβαμε για την εξέλιξη των έργων στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων όχι μόνο δεν μας ικανοποιεί αλλά κάνει την ανησυχία μας ακόμη μεγαλύτερη. Δεν είναι μόνο ο πολύς χρόνος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών αλλά το χειρότερο για μας είναι ότι δεν προκύπτει κανένας σχεδιασμός για τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των πτήσεων». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος, με αφορμή την απάντηση που έφτασε σήμερα από το Υπουργείο Υποδομών και μετά την επιστολή του στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Στην απάντηση σημειώνεται ότι μετά από πρόσφατη σύσκεψη που έγινε «αποφασίστηκε η σύνταξη, άμεσα, από τον ανάδοχο, της οριστικής μελέτης για την επέκταση και αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου αεροσταθμού με στόχο την ολοκλήρωση και έγκρισή της από την ΥΠΑ εντός τριών μηνών».

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της απάντησης, ο προϋπολογισμός του έργου, μετά την περικοπή του φυσικού αντικειμένου, ανέρχεται στα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό που απαιτείται σήμερα για την ολοκλήρωση του έργου φτάνει στα έξι εκατομμύρια και προέρχεται από εθνικούς πόρους.

Όπως αναφέρεται στην απάντηση «μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών σε ποσοστό 90%, εκτός από τις εργασίες που θα ξεκινήσουν μετά την έγκριση της νέας μελέτης και αφορούν τη συντήρηση και επέκταση του κτιρίου του αεροσταθμού, την κατασκευή του κόμβου εισόδου και την κατασκευή του χώρου στάθμευσης. Με δεδομένη την παραπάνω πρόοδο των εργασιών και την προϋπόθεση ομαλής ροής χρηματοδότησης, το έργο είναι εφικτό να ολοκληρωθεί μέχρι 30.06.2015».

Από την απάντηση του Υπουργείου γίνεται σαφές ότι θα χρειαστεί ενάμιση ακόμη έτος προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο του αεροδρομίου, έστω και σημαντικά μειωμένο.

Κι αυτό υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ανακύψουν προβλήματα στη ροή της χρηματοδότησης, κάτι που συμβαίνει συστηματικά από την έναρξη των εργασιών και μέχρι σήμερα και είχε ως αποτέλεσμα την τεράστια καθυστέρηση αλλά και την περικοπή του φυσικού αντικειμένου.

«Η επιλογή που έγινε πριν από χρόνια, για τη χρηματοδότηση του αεροδρομίου από εθνικούς πόρους αποδεικνύεται μοιραία» υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος.

Ο κ. Φίλιος καυτηρίασε το γεγονός ότι δεν δίνεται καμία απολύτως αναφορά στην τοποθέτηση συστήματος που θα διασφαλίζει την αξιοπιστία των πτήσεων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Αυτό άλλωστε αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στον τοπικό αερολιμένα κι έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

Ολόκληρη η απάντηση:

Κε Δήμαρχε

Σε απάντηση της παραπάνω (α) σχετικής επιστολής σας προς το Γραφείο κ.
Πρωθυπουργού αναφορικά με την εξέλιξη των εργασιών στον αερολιμένα του θέματος,
σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Ύστερα από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 14/01/2014 στο γραφείο του
Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Σιμόπουλου, παρουσία του Υποδιοικητή Υ.Π.Α.
κ. Αλευρά, εκπροσώπων της ΥΠΑ, του Γεν. Δ/ντή Σ.Ε., της αρμοδίας Υπηρεσίας της
Γενικής Διεύθυνσης μας που υλοποιεί το έργο (Ε.Υ.Δ.Ε.-Α/Δ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)
και του αναδόχου, αποφασίσθηκε η σύνταξη άμεσα από τον ανάδοχο, της Οριστικής
μελέτης για την επέκταση και αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου αεροσταθμού του
Κ.Α.ΙΩ.Π., σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία μας και την Υ.Π.Α., με στόχο την
ολοκλήρωση και έγκριση της από την ΥΠΑ εντός τριών μηνών.

2. Επισημαίνουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (ΣΑΕ 077), είναι
αρχικής συμβατικής αξίας 30.977.642,48 € {με Φ.Π.Α), με πληρωμές έως σήμερα
12.895.394,21 € με Φ.Π.Α. Εκτιμάται ότι με τη νέα μελέτη το συμβατικό (μειωμένο
πλέον) αντικείμενο του έργου θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 19.000.000,00€ (μεΦ.Π.Α)και επομένως το υπόλοιπο ποσό που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου θα ανέλθει πλέον στα 6.000.000,00 € περίπου (19.000.000,00-12.895.394,21). με Φ.Π.Α.

3. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών σε ποσοστό 90%, εκτός
από τις εργασίες που θα ξεκινήσουν μετά την έγκριση της νέας μελέτης και αφορούν
τη συντήρηση και επέκταση του κτιρίου του αεροσταθμού, την κατασκευή του κόμβου
εισόδου και την κατασκευή του χώρου στάθμευσης. Με δεδομένη την παραπάνω
πρόοδο ερνασιών και την προϋπόθεση ομαλής ροής χρηματοδότησης, το έργο είναι
εφικτό να ολοκληρωθεί ιιέχρι 30/06/2015.

 

Περισσότερα