Πρόγραμμα ενίσχυσης ελεύθερων επαγγελματιών

Από 5 Ιουλίου ξεκινά το πρόγραμμα  ενίσχυσης νέων ελεύθερων επαγγελματικών του ΟΑΕΔ., όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός. Το πρόγραμμα σκοπεύει να προωθήσει στην απασχόληση μέχρι 2.500 ανέργους σε όλη τη χώρα και οι συνολικές πιστώσεις που έχουν εγκριθεί ανέρχονται στο ποσό των 60 εκ. Ευρώ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι μεταξύ 22 και 64 ετών. Η ενίσχυση ανέρχεται στις 24.000 Ευρώ για κάθε άνεργο. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply