Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοινώσεις

Επενδυτικό ενδιαφέρον για βιοαέριο

Στην παρουσίαση της μελέτης για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων και λυμάτων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων, που έγινε σήμερα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας,  παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Σε δήλωση του, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, τόνισε ότι δεν  μπορεί να  υπάρξει ανάπτυξη, χωρίς να λυθεί το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων. «Ο δρόμος είναι μακρύς και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι τώρα έχουμε τις τελευταίες ευκαιρίες για να τα αντιμετωπίσουμε». Σε άλλο σημείο και με αφορμή την πρόταση των μελετητών για αξιοποίηση των αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου, υπογράμμισε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα, ζητώντας την ενεργοποίηση προς την κατεύθυνση αυτή και της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης. «Η Περιφέρεια θα βοηθήσει οποιονδήποτε φορέα αναλάβει πρωτοβουλίες για την λύση των προβλημάτων των στερεών και υγρών ζωϊκών αποβλήτων αλλά και των όσων προέρχονται από την επεξεργασία πορτοκαλιών, ελιάς κ.α.» τόνισε ακόμη ο Περιφερειάρχης.

Ανακοίνωση για τις μεταφορές μαθητών

Από τη νέα σχολική χρονιά η μεταφορά των μαθητών θα γίνεται με ευθύνη των Δήμων. Στο μεταβατικό στάδιο η Περιφέρεια Ηπείρου, όπως ήδη έχει γνωστοποιήσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας, θα συνδράμει τους Ο.Τ.Α. και στην ανάγκη θα συνεχίσει – σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο- την μεταφορά μαθητών μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να γίνει κατά τον καλύτερο τρόπο οι μεταφορές, εξασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στα σχολεία ακόμη και εκείνων των μαθητών που κατοικούσαν σε  δυσπρόσιτες περιοχές. Το έργο αυτό, όπως αποδεικνύεται και από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, στην Ήπειρο έγινε με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και κατά πολύ μικρότερο σε σχέση με αντίστοιχου μεγέθους νομών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η  πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ήταν μία από τις ελάχιστες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που την σχολική περίοδο 2009-2010 μείωσε κατά 5,14% το κόστος των μεταφορών, σε αντίθεση με άλλες που είχαν αυξήσεις του ύψους 20%!. Κάθε αναφορά που γίνεται σε «κατασπατάλησεις πόρων» οφείλει  να είναι συγκεκριμένη και σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει υπόψη  και τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή.

Εξετάσεις οδοντοτεχνιτών τον Σεπτέμβριο

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Οδοντοτεχνιτών  περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 είναι από 27-07-2011 έως και 22-08-2011. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας καθώς επίσης και στις Δ/νσεις Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

1) Δ/νση Δημ. Υγείας Περιφέρειας Ηπείρου: Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας: 26510-87132

2) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Άρτας: Τηλ : 26813-63512

3) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Θεσπρωτίας – Τηλ: 26650-99986 & 99984

4) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Πρέβεζας: Τηλ: 26823-62113& 62112

5) Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Δ/νση  Επαγγελμάτων Υγείας &Πρόνοιας   210-5235875.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply