Νέο προεδρείο στο ΤΕΕ Ηπείρου

Ανακοινώθηκε η σύνθεση της διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου. Πρόεδρος είναι ο κ. Ρεκατσίνας Γιώργος, Αντιπρόεδρος ο κ. Παπαβρανούσης Χρήστος, Γ. Γραμματέας ο κ. Λυκοτραφίτης Ιωάννης. Τακτικά μέλη: Αναστασίου Χρήστος, Βάγγης Παύλος, Κατόπης Βασίλειος, Λάμπρου Αλέξανδρος, Σμύρης Γεώργιος, Τσιότα Κωνσταντία. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ηπείρου, “Η συναίνεση και η συνεργασία με όλες τις παρατάξεις για τη λειτουργία των οργάνων και τη λήψη αποφάσεων, στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης, αποτελούν για μας θεμελιώδες ζήτημα”.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply