Καχριμάνης για «πόθεν έσχες»

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα ο Νομάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης αναλυτικά στοιχεία για την περιουσιακή του κατάσταση. Αναλυτικά :

ΓΙΑ ΤΟ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

«« Στις αρχές Αυγούστου είχα δώσει αναλυτικά στοιχεία για την περιουσιακή μου στοιχεία, είχα ζητήσει από τον οποιονδήποτε να προσέλθει και να ζητήσει να τα ελέγξει και είχα προκαλέσει το ίδιο να κάνουν και οι συνυποψήφιοί μου.  Aνταποκρίθηκε ο κ. Αργύρης, αλλά είδαμε και αλλεπάλληλες  συκοφαντικές επιθέσεις σε βάρος μου, που υποβαθμίζουν και ευτελίζουν τον πολιτικό λόγο.

Σήμερα, όπως είχα υποσχεθεί δίνω στη δημοσιότητα πλήρη και αναλυτική κατάσταση που περιλαμβάνει και αποτυπώνει το πόθεν έσχες και το  σύνολο της περιουσιακής κατάστασης του ίδιου και της οικογένειάς μου (συζύγου και τέκνων μου) και επίσης κατάσταση των δηλωθέντων εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου μου για την πενταετία 2005-2009.

Θέλω να επαναλάβω ότι το σύνολο των ως άνω στοιχείων και ειδικότερα και των εισοδημάτων μου και της πηγής αυτών,  αποστέλλεται κάθε χρόνο και ελέγχεται από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου – Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης,  σύμφωνα με το Νόμο και την θεσμική μου ιδιότητα ως Νομάρχη Ιωαννίνων.

Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων μου, καταρρίπτονται οι συκοφαντίες και οι λασπολογίες σε βάρος μου και κατά της οικογένειάς μου περί δήθεν off sore εταιρειών, αγοράς του ΙΛΙΟΝ κλπ και προς τούτο παρέχεται εκ μέρους μου και ειδικό πληρεξούσιο για τον ενδελεχή έλεγχο των σχετικών στοιχείων. Πεποίθησή μου είναι ότι, είναι πλέον καιρός και ανάγκη για επιστροφή στο πολιτικό λόγο και στα προβλήματα του κόσμου, της περιοχής και της Ηπείρου και αυτό ας το κατανοήσουν αυτοί που σκόπιμα και για άλλους λόγους υπεκφεύγουν. Ο κόσμος, στον οποίο όλοι απευθυνόμαστε, είναι αλάνθαστος κριτής. »»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ

Κατάσταση περιουσιακών στοιχείων και «πόθεν έσχες» Νομάρχη Ιωαννίνων Αλέξανδρου Καχριμάνη και της συζύγου του Ελένης Κασσάρου του Τριανταφύλλου και δηλωθέντων εισοδημάτων τους.

1. Ποσοστό 5% ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Καχριμάνη και 95% ιδιοκτησίας της συζύγου του Ελένης Κασσάρου, επί  οικοδομής με υπόγειο στο Μέτσοβο, συνολικού εμβαδού 485 τ.μ. και αποθηκευτικών χώρων (ημιτελών), 180 τ.μ, κτισμένης επί οικοπέδου εμβαδού 386 τ.μ., που αποκτήθηκε από την Ελένη Κασσάρου από γονική παροχή το έτος 1983 από τον πατέρα της. Το ποσοστό 5% ιδιοκτησίας Αλεξάνδρου Καχριμάνη αποκτήθηκε από τον ίδιο από δωρεά από τη σύζυγό του. Η οικοδομή ανεγέρθηκε το έτος 1987, με ληφθέν δάνειο από την Κτηματική Τράπεζα και την Εμπορική Τράπεζα, που έχουν εξοφληθεί, τμήμα της χρησιμοποιείται ως οικία της οικογένειας και το υπόλοιπο ως επιχείρηση 9 επιπλωμένων διαμερισμάτων με εκμεταλλεύτρια την Ελένη Κασσάρου.

2. Ποσοστό 0,4595%  ιδιοκτησίας  Αλεξάνδρου Καχριμάνη, επί μείζονος αγροτεμαχίου στη θέση «Φράξιλα» Πρεβέζης, εμβαδού 180.015 τ.μ., που αποκτήθηκε το έτος 1995 ως μέλος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μηχανικών Ιωαννίνων.

3. Ποσοστό 100%  ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Καχριμάνη σε οικοδομή στα Ιωάννινα, επί της οδού Αετοράχης 7, συνολικού εμβαδού 250 τ.μ.(4 διαμερισμάτων) και βοηθητικών χώρων 28 τ.μ., κτισμένης επί οικοπέδου εμβαδού 278 τ.μ., που αποκτήθηκε από τον ίδιο το έτος 1995 από γονική παροχή του πατέρα του Γεωργίου Καχριμάνη. Το ίδιο έτος (1995) ανεγέρθηκε  η οικοδομή, με ληφθέν δάνειο από την  ALFHA Τράπεζα και επίσης αποταμιευμένους πόρους.  Υφίσταται εγγεγραμμένη προσημείωση υποθήκης υπέρ της ως άνω δανείστριας τράπεζας.

4.  Ποσοστό 5% ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Καχριμάνη και 95% ιδιοκτησίας της συζύγου του Ελένης Κασσάρου, επί κτίσματος παλαιάς οικίας κτισμένης επί οικοπέδου εμβαδού 194,17 τ.μ. επί της οδού Ζαλοκώστα αριθ. 50, που μετατράπηκε σε ξενώνα συνολικού εμβαδού 241,18 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 28 τ.μ., που αποκτήθηκε με αγορά το έτος 2004 (τίτλος κτήσης υπ.αριθ. 15.592/2004 συμβόλαιο, με αντικειμενική αξία συμβολαίου 63.719,08 ευρώ). Η μετατροπή του εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο και χρηματοδοτήθηκε,  με δάνειο από την  ΕUROBANK και με ίδια συμμετοχή.

5. Ποσοστό 5% ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Καχριμάνη και 95% ιδιοκτησίας της συζύγου του Ελένης Κασσάρου, επί ξενώνα συνολικού εμβαδού 221,30 τ.μ., κτισμένου επί οικοπέδου εμβαδού 193,38 τ.μ. επί της οδού Ζαλοκώστα αριθ. 74, που αποκτήθηκε με αγορά το έτος 2007 (τίτλος κτήσης υπ.αριθ. 64/2007 συμβόλαιο, με αντικειμενική αξία 113.000 ευρώ), με δάνειο από την ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ. Το συνολικό ποσό του ληφθέντος δανείου για την αγορά του, την αγορά του εξοπλισμού και τη επαναλειτουργία του ξενώνα, ανέρχεται στο ποσό των 440.000 ευρώ και για το ίδιο ποσό υφίσταται εγγεγραμμένη προσημείωση υποθήκης υπέρ της ως άνω δανείστριας Τράπεζας.

6. Ποσοστό 50% ιδιοκτησίας  Eλένης Κασσάρου, επί βοσκοτόπου εμβαδού 8.000 τ.μ. στη θέση «Κρύα Βρύση» Πολιτσών Μετσόβου, που αποκτήθηκε το έτος 1983 από γονική παροχή από τον πατέρα  της Κασσάρο Τριαντάφυλλο.

7. Ποσοστό 50% ιδιοκτησίας Ελένης Κασσάρου, επί αγροτεμαχίου εμβαδού 4.000 τ.μ. στη θέση «Γινέτσι» Μετσόβου, που αποκτήθηκε το έτος 1983 από γονική παροχή από τον πατέρα της.

8. Αγροτεμάχιο εμβαδού 1.000 τ.μ. ιδιοκτησίας Ελένης Κασσάρου στη θέση «Μπογιάννο» Μετσόβου, που αποκτήθηκε το έτος 1983 από γονική παροχή από τον πατέρα της.

Τα τέκνα Γεώργιος, Μαρία και Τριαντάφυλλος Καχριμάνης, δεν διαθέτουν καμία ακίνητη περιουσία, ούτε μέχρι σήμερα έχει γίνει οποιαδήποτε πράξη γονικής παροχής προς τα ίδια.  Επίσης, από το 2003 μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει καμία μεταβιβαστική πράξη προς οποιοδήποτε τρίτο (πώληση κ.λ.π.) και δεν έχει επέλθει αντίστοιχη μεταβολή.

Αυτοκίνητα, άλλα μέσα κ.λ.π.

α) όχημα τύπου μικρού λεωφορείου 10 θέσεων, με αριθ. κυκλ. ΙΝΖ 9009, πετρ/κινητο κυβισμού 2000 κ.ε., που αποκτήθηκε το έτος 1995, ιδιοκτησίας Ελένης Κασσάρου.

β) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, πετρ/κινητο, κυβισμού 2200 κ.ε., με αριθ. κυκλοφορίας ΙΝΤ 7054, που αποκτήθηκε το έτος 2008, ιδιοκτησίας Ελένης Κασσάρου.

Δηλωθέντα Εισοδήματα πενταετίας 2005-2009

Έτος 2005: Αλέξανδρος Καχριμάνης : 60.458,27 ευρώ, Ελένη Κασσάρου: 15.156,07 ευρώ

Έτος 2006: Αλέξανδρος Καχριμάνης : 61.216,97 ευρώ, Ελένη Κασσάρου: 15.403,29 ευρώ

Έτος 2007: Αλέξανδρος Καχριμάνης : 62.318,26 ευρώ, Ελένη Κασσάρου: 16.512,17 ευρώ

Έτος 2008: Αλέξανδρος Καχριμάνης : 62.814,38 ευρώ, Ελένη Κασσάρου: 16.729,11 ευρώ

Έτος 2009: Αλέξανδρος Καχριμάνης : 63.922 ευρώ, Ελένη Κασσάρου: 3.129,09 ευρώ

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply