Ε.Φ.Ε.Ε.Ι.: Σημαντική ενημέρωση για φορολογούμενους και λογιστές

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ε.Φ.Ε.Ε.Ι.)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΙωάννιναΕφιστούμε την προσοχή όλων των Φορολογουμένων, αλλά και των Συναδέλφων για την υποβολή Βεβαιώσεων Αποδοχών Μισθωτών Υπηρεσιών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Εμπορικών Επιχειρήσεων οι οποίες και πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), βάση της ΠΟΛ 1039/2014 έως τις 28 – 03 – 2014 (επισημάνεται ότι η υποβολή των Βεβαιώσεων έχει αποσυνδεθεί από την υποβολή των Οριστικών Δηλώσεων οι οποίες λήγουν στις 30 – 04 και 31 – 05).

ΙΔΙΕΤΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν:

α) Οι βεβαιώσεις αποδοχών μισθωτών υπηρεσιών, καθώς από την ερμηνεία των διατάξεων προκύπτει υποχρέωση υποβολής τους και από ιδιώτες (πχ ανέγερση ή επισκευή οικοδομής κλπ)
ΠΟΛ 1039/2014 Άρθρο 4

1. …. ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες ….
Εξυπακούεται ότι υπάρχει και η υποχρέωση υποβολής Οριστικής ΦΜΥ έως 30 – 04.

β) βεβαιώσεις αποδοχών των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς προκύπτει υποχρέωση υποβολής τους για αμοιβές, τόσο για ποσά πάνω από 300 που ήταν το όριο της απαλλαγής παρακράτησης, όσο και για ποσά κάτω των 300.
Άρθρο 83.

2….. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. ……
Σε περίπτωση έκδοσης διευκρινήσεων από το ΥΠ. ΟΙΚ. ή αλλαγής κάποιων από τα παραπάνω θα επανέλθουμε με νέο Δελτίο Τύπου.

Υ.Γ. Με μεγάλη μας “χαρά” και “έκπληξη” εδώ και τρεις ημέρες περίπου, βλέπουμε στην σελίδα της ΓΓΠΣ, τα μηνύματα που όλοι είχαμε αγαπήσει πέρυσι, κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων όπως error 500, o server δεν είναι διαθέσιμος κλπ.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Ζαρβαλιάς Παντελή
Ο Γραμματέας
Θάνος Ιωάννης

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply