Επιστολή Β. Ψαθά σχετικά με το Αγροτικό Τιμολόγιο ρεύματος

Ανάκληση της απόφασης της ΔΕΗ Α.Ε. για τις αδειοδοτήσεις γεωτρήσεων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Ψαθάς

Περιφέρεια ΗπείρουΕπιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς και την ΔΕΗ Α.Ε. απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας και αρμόδιος για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας κ. Βασίλης Ψαθάς, σχετικά με το θέμα που προέκυψε από την επιστολή της ΔΕΗ προς τους αγρότες για το Αγροτικό Τιμολόγιο ρεύματος.

Στην επιστολή του, ο κ. Ψαθάς αναφέρεται στο γεγονός ότι πρόσφατα η ΔΕΗ ΑΕ απέστειλε επιστολή προς δικαιούχους Αγροτικού Τιμολογίου, με την οποία ζητάει από τους ενδιαφερόμενους την προσκόμιση νέου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) για τη λεγόμενη επικαιροποίηση του σχετικού αρχείου της και μάλιστα με προθεσμία μέχρι 31-7-2014.

Η εν λόγω ενέργεια δεν στηρίζεται στη βασική ΚΥΑ 142196/10-11-1987, που διέπει τον Αγροτικό Εξηλεκτρισμό, σε κάποια άλλη διάταξη νόμου, Υπουργική Απόφαση ή σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι με την ΚΥΑ αριθμ. 145026/1-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 31/14-1-2014) οι χρήστες σημείων υδροληψίας είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ ως τις 15-5-2014 και αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού ως τις 30-9-2014.

Συγχρόνως, χρήστες σημείων υδροληψίας έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση για την αδειοδότηση της γεώτρησης, πλην όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Καταλήγοντας, ο κ. Ψαθάς, λόγω της σοβαρότητας της όλης κατάστασης, ζητά από τη ΔΕΗ ΑΕ να προβεί στην ανάκληση της επιστολής της και στις απαραίτητες ενέργειες αναίρεσης της απόφασής της.

Ως εκ τούτου, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, επειδή υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ότι αφορά τον Διοικητικό έλεγχο και αναμένοντας επαρκείς διευκρινήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, δε θα δέχονται αιτήσεις για την παροχή του Δελτίου Νο1.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply