Εξετάσεις για ειδική άδεια ταξί

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας ταξί, θα πραγματοποιηθούν στις 15 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου (2ος όροφος Περιφέρειας). Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου να υπογράψουν την κατάσταση συμμετεχόντων που έχει καταρτισθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών στο γραφείο 13 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Βασίλειος Δόσης).

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply