Δημοτική Αστυνομία: Από 1η Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το δήμαρχο Ιωαννιτών Ν. Γκόντα, από 1η Οκτωβρίου θα αναλάβει τα καθήκοντα της η Δημοτική Αστυνομία Ιωαννίνων. Η Δημοτική Αστυνομία Ιωαννίνων θα διαθέτει δύναμη 25 αστυνομικών: Οι 14 από αυτούς είναι νέα στελέχη ενώ στη νεοδημιουργηθείσα υπηρεσία μεταφέρονται και οι 11 δημοτικοί υπάλληλοι της ελεγχόμενης στάθμευσης. Η Δημοτική Αστυνομία θα είναι υπεύθυνη για την προστασία των πεζόδρομων και πεζοδρομίων, τον έλεγχο των καταστημάτων, τον έλεγχο για την εφαρμογή του νόμου περί διακοπής του καπνίσματος και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα έχει επίσης αρμοδιότητα για την τήρηση των κανονισμών καθαριότητας της πόλης.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply