Δήμος Ζαγορίου: «Parks Without Borders»

ΖαγόριΟ Δήμος Ζαγορίου ανακοινώνει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Parks Without Borders» στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» και πιο συγκεκριμένα την «Ομάδα Δράσεων 4» η οποία αφορά: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης για την Διατηρησιμότητα και την Προστασία του Περιβάλλοντος».

Η Πράξη και συγκεκριμένα η Ομάδα Δράσεων 4 έχει σαν βασικό στόχο την πρόσδωση πλήρους και ευχερούς προσβασιμότητας στις Περιοχές Παρέμβασης, ειδικότερα για συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμών, όπως τα μέλη μαθητικών κοινοτήτων, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στο πρόγραμμα της υλοποίησης της Ομάδας Δράσεων 4 περιλαμβάνονται διάφορες εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικού τύπου κατασκηνώσεις και σε αθλητικές δραστηριότητες που εναρμονίζονται με το πνεύμα των προστατευόμενων περιοχών, όπου εμπεριέχεται και το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου Ζαγορίου.

Όλες οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο διάστημα από 4 Απριλίου έως 14 Μαίου στην περιοχή του Δήμου Ζαγορίου και συγκεκριμένα εντός του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και εντός του Γεωπάρκου Βίκου- Αώου.

Οι αναμενόμενες εκροές όλων των δράσεων του συνολικού έργου, που αφορά την Πράξη: «Parks Without Borders» και εν συντομία «PWB», προσβλέπουν σε θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εστιάζοντας στη βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη των Περιοχών Παρέμβασης, στην διάδοση και ανταλλαγή καλών πρακτικών αναφορικά με την πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων και στην ενεργό συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών σε θέματα εθελοντισμού και περιβαλλοντικής προστασίας.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply