Ασύρματο Δίκτυο Δήμου Αρταίων

ΆρταΑπό την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών, αναμένεται να δοθούν σε δημόσια διαβούλευση οι όροι του διαγωνισμού για τη δημιουργία δωρεάν δικτύου WiFi στους Δήμους της χώρας. Το δίκτυο αυτό, σε καμία περίπτωση δεν θα καλύπτει όλες τις ανάγκες πρόσβασης στο διαδίκτυο, αλλά ενδείκνυται μόνο για επίσκεψη σε ενημερωτικές σελίδες. Ο Δήμος Αρταίων, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο έργο, πρότεινε 17 σημεία τόσο στην πόλη της Άρτας, όσο και στις τοπικές κοινότητες του Δήμου.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργίου Φώτης που είναι υπεύθυνος του τομέα των Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής δήλωσε:

«Από την πρώτη ημέρα της θητείας μας, αναγνωρίσαμε την σημασία της χρήσης των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο τείνει να αναχθεί σε βασικό αγαθό, όπως το νερό και ο ηλεκτρισμός. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν, παρά να κινηθούμε άμεσα ώστε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο που να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο στο μεγαλύτερο μέρος των κοινόχρηστων χώρων.

Έτσι ο Δήμος Αρταίων είναι από τους ελάχιστους δήμους που ήδη διαθέτει ένα δίκτυο με 43 κόμβους και με την έγκριση των 17 που αιτηθήκαμε, θα φτάσει τους 60 κόμβους. Ασύρματο δίκτυο έχει τοποθετηθεί σε πλατείες ή κοινόχρηστους χώρου, όλων των τοπικών κοινοτήτων και μεγάλων οικισμών του Δήμου, αλλά και σε πολλά σημεία εντός της πόλης της Άρτας. Το ασύρματο δίκτυο έχει χρησιμοποιηθεί και σε πολλές περιπτώσεις αγροτικών ιατρείων, επιτρέποντας έτσι τη λειτουργία τους, ακόμα και σε σημεία όπου οι εταιρίες πάροχοι, αδυνατούν να καλύψουν. Αξίζει να σημειωθεί πως και σε αυτό τον τομέα ο Δήμος Αρταίων καταγράφει πρωτιά, καθώς καταφέραμε να λειτουργούν 25 αγροτικά ιατρεία σε ολόκληρο το Δήμο.

Η εγκατάσταση του δικτύου, έλυσε και το πρόβλημα της πρόσβασης σε τέσσερα χωριά του Δήμου, όπου οι εταιρίες πάροχοι, αδυνατούν να προσφέρουν υπηρεσίες. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί, παρεμβαίνοντας και πιέζοντας τους παρόχους, για επέκταση του δικτύου τους. Θεωρούμε αδιανόητο, την εποχή όπου, ακόμα και εργασία μπορεί να παρέχει κάποιος μέσω διαδικτύου, περιοχές που βρίσκονται τόσο κοντά στην πόλη της Άρτας, να στερούνται βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δυσχεραίνοντας τις συνθήκες διαβίωσης κυρίως νέων ανθρώπων στις περιοχές αυτές. Οφείλουμε βέβαια να αναφέρουμε, πως η λειτουργία και συντήρηση ενός τόσο μεγάλους δικτύου, δεν είναι πάντα εύκολη και όποια προβλήματα δημιουργούνται προσπαθούμε να τα επιλύουμε άμεσα, με τους λιγοστούς πόρους που διαθέτουμε.»

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply