Ανακοίνωση ΝΟ.Δ.Ε. Ιωαννίνων

Η ΝΟ.Δ.Ε. Ιωαννίνων της Ν.Δ. εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«« Η απαξίωση της εταιρείας ΖΩ-ΔΩ συνεχίζεται μεθοδευμένα και προκλητικά από το Δ.Σ της μητρικής γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ. Καταστρέφοντας την παραγωγική δραστηριότητά της, οδηγεί τους εργαζομένους σε ανασφάλεια και αβέβαιο μέλλον ενώ ταυτόχρονα μεταδίδει τον «ιό» του κομματισμού, καταστρέφοντας ουσιαστικά την εταιρεία.

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας συρρικνώνεται επικίνδυνα λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης για την αγορά πρώτων υλών με συνέπεια την κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων. Η πολιτική της διοίκησης για αγορά μικροποσοτήτων πρώτων υλών, έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία να αγοράζει ακριβά και να μην είναι ανταγωνιστική στην πώληση του τελικού προϊόντος.

Ο Πρόεδρος της μητρικής γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗΣ κ. Παλαιοθόδωρος σε συνάντηση με το σωματείο των εργαζομένων της ΖΩ-ΔΩ, δε δεσμεύτηκε ουσιαστικά για τίποτα, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο κλεισίματος της δραστηριότητας. Συγχρόνως υπάρχουν καταγγελίες για την επιλεκτική μετάταξη εργαζομένων της, φιλικά προσκείμενων στο Κυβερνών κόμμα, στην εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ. Με την ενέργεια αυτή διασπάται συνοχή και η ενότητά τους.

Για όλα αυτά απαιτείται ξεκάθαρη απάντηση από το Δ.Σ της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε αλλά και της Αγροτικής Τράπεζας.

Τι σκέπτονται για τη ΖΩ-ΔΩ;

Είναι αναγκαίο να μην κλείσουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και να στείλουν στην ανεργία τριάντα οικογένειες σε μία περιοχή όπως αυτή της Ηπείρου όπου η ανεργία καλπάζει.

Είναι αναγκαίο να λειτουργήσουν με όραμα και προοπτική για να σπάσουν τα καρτέλ των κερδοσκόπων, προστατεύοντας τον Ηπειρώτη κτηνοτρόφο και ιχθυοκαλλιεργητή.

Παρέχοντας η ΔΩΔΩΝΗ καθετοποιημένο έλεγχο της παραγωγής της, μπορεί να διασφαλίσει τόσο τους κτηνοτρόφους όσο και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της. »»

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply