Ανακοίνωση Ν.Α.Ι. για επιδόματα πρόνοιας

Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την καταβολή των επιδομάτων πρόνοιας και έχουν εκδώσει τις, κατά τα καθιερωμένα και τα οριζόμενα από τη Νομοθεσία, επιταγές πληρωμής. Για να ξεπεραστεί μάλιστα η εμπλοκή που υπήρξε ανάμεσα σε ΕΛΤΑ και Υπουργείο ανέλαβαν επιπρόσθετες πρωτοβουλίες. Ωστόσο η καταβολή  των χρημάτων στους δικαιούχους δεν μπορεί από το Νόμο να γίνει, αν δεν υπογραφούν πρώτα τα χρηματικά εντάλματα από   την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Ιωαννίνων) της οποίας χρέη προϊσταμένου εκτελεί  στέλεχος που έρχεται στο Νομό μας περιοδικά.  Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, αντιλαμβάνεται πλήρως το πρόβλημα που προκαλείται στους δεκάδες δικαιούχους των επιδομάτων. Από την πλευρά της έκανε ό, τι ήταν δυνατόν για να καταβληθούν αυτά στις προγραμματισμένες ημερομηνίες, ωστόσο η ευθύνη βαραίνει υπηρεσίες που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει, η εκκρεμότητα ενδέχεται να αντιμετωπιστεί μέχρι την Παρασκευή ή το αργότερο την ερχόμενη Δευτέρα.

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply