Ανάθεση έργου οδού “Τύρια – Σιστρούνι”

Mε ομόφωνη απόφαση η Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Προμηθειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, ανέθεσε το έργο της «Βελτίωσης της οδού Τύρια – Σιστρούνι», προϋπολογισμού 12.600.000 ευρώ, στην τεχνική εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» , με έκπτωση 32,33%. Η απόφαση της Ν.Ε., πάρθηκε μετά την απόφαση έκπτωσης της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ Α.Τ.Ε.Ε.», η οποία επέδειξε απροθυμία να υπογράψει τη σύμβαση και να εκτελέσει το έργο.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply