Αλλαγές στο πρόγραμμα “ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΚΟΤΗΑ”

H VantagePoint Α.Ε. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους στην Ήπειρο για τις τροποποιήσεις του ενεργού επιδοτούμενου προγράμματος «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». Ειδικότερα , οι τροποποιήσεις αφορούν:

* Αύξηση στο 60% από 50% της Δημόσιας Χρημαοτοδότησης (επιχορήγηση)
* Από 1 Αυγούστου 2011 αντί 15 Ιουλίου 2011 η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους, στο web site της Vantage Point A.E. : http://vantagepoint.gr ή στο τηλ. 2310.322383.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply