Αεροδρόμιο: Εκτός χρηματοδότησης ΕΣΠΑ

Εκτός χρηματοδότησης ΕΣΠΑ βρίσκεται το έργο της κατασκευής του νέου αεροδρομίου Ιωαννίνων. Τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις μελέτες του έργου καθιστούν αδύνατη την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας – Στερεάς και μόνη πηγή χρηματοδότησης αποτελούν πλέον οι εθνικοί πόροι. Πρόκειται για άκρως αρνητική εξέλιξη για ένα έργο που τόσο μεγάλη ανάγκη το είχε η περιοχή.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply