Ένταξη επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο

Άλλα 20 επενδυτικά σχέδια εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο στην Ήπειρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων σχεδίων ανέρχεται στα 14.757.000 Ευρώ και η συνολική επιχορήγηση των σχεδίων που εγκρίθηκαν στα 7.080.000 Ευρώ. Παράλληλα δημιουργούνται 38 θέσεις εργασίας.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply