Στο 13% η ανεργία στην Ήπειρο!

Το ποσοστό της επίσημα καταγεγραμμένης ανεργίας στην Ήπειρο σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις φτάνει το 13%. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα και ένα από τα μεγαλύτερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση! Αναλυτές μάλιστα θεωρούν ότι η πραγματική ανεργία (μαζί με τη μη καταγεγραμμένη δηλαδή) ανέρχεται σε τουλάχιστον διπλάσια ποσοστά και κάνουν λόγο για ποσοστά της τάξης του 25%. Άλλο σημαντικό εύρημα των τελευταίων μετρήσεων είναι ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση της ανεργίας στην Ήπειρο ειδικά στις ηλικίες 20-35 ετών, σε άνδρες και γυναίκες.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply