Απολογισμός και τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Την Τετάρτη ο απολογισμός και η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Περιφέρεια ΗπείρουΤην Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 13ης – 30/12/2013 και 1ης – 6/1/2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2) Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου.

3) Κατάρτιση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014 για την Περιφέρεια Ηπείρου
(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

4) Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

5) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2013
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

6) Αποδοχή απόφασης ένταξης έργου στο πρόγραμμα Leader.
(εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού)

7) Στήριξη πρότασης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στα Ιωάννινα
(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)

Την ίδια ημέρα στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί η ειδική (άρθρο 185 του Ν. 3852/2010) δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Απολογισμός Πεπραγμένων Έτους 2013 Περιφέρειας Ηπείρου»

Σύμφωνη γνώμη για έργα ύδρευσης και αναπλάσεων

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης των έργων:

 “Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμων Δωδώνης και Σελλών”, προϋπολογισμού 2.098.295 ευρώ με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου
 “Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων”, προϋπολογισμού 1.088.006 ευρώ με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ιωαννιτών.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης
για τη νέα Προγραμματική Περίοδο

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα:

“Διαβούλευση σχετικά με την Στρατηγική της Περιφέρειας Ηπείρου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020”

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Du Lac.

Στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Α. Ηπείρου βρίσκονται αναρτημένα το κείμενο της 3ης Εγκυκλίου για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020, καθώς και το κείμενο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Στήριξης 2014-2020.

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply