Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων στην Ηγουμενίτσα

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας προχωρά στην υλοποίηση του έργου «Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων».

Η απόφαση για την υλοποίηση του έργου έγινε κατόπιν της ανοιχτής διαδικασίας του συμμετοχικού προϋπολογισμού που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στον Δήμο Ηγουμενίτσας.

Το πρώτο κατά σειρά έργο που αποφασίστηκε, δυνάμει των ανωτέρω διαδικασιών είναι η υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων. Πρόκειται για ένα έργο, η ολοκλήρωση του οποίου θα βελτιώσει την αισθητική εικόνα της πόλης, θα προστατεύσει τη δημόσια υγεία και θα προσφέρει αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.

Αξίζει να επισημανθεί ότι για την υλοποίηση αυτού του αναπτυξιακού έργου ο Δήμος θα διαθέσει το απαραίτητο ποσό από ιδίους πόρους, ενώ στόχος είναι κάθε χρόνο να επεκτείνεται η υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων.

 

Tags: