Υποχρεώσεις εργοδοτών σχετικά με δηλώσεις Rapid Tests εργαζομένων

Οι εργοδότες οφείλουν να ελέγχουν και να οριστικοποιούν την εικόνα που θα δημιουργείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (eservices.yeka.gr), υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση κάθε εβδομάδα στην οποία θα δηλώνει τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, πόσα διαγνωστικά τεστ έκαναν την εβδομάδα.

Σε περίπτωση μη διενέργειας τεστ από τους εργαζόμενους θα πρέπει να υπάρχει νόμιμη αιτιολογία, (τηλεργασία-νόμιμη άδεια).

Η πρώτη δήλωση θα γίνει εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης και αφορά στην πρώτη εβδομάδα αναφοράς 18/10 έως 24/10 και υποβάλλεται από 25/10 έως 5/11 . Οι επόμενες δηλώσεις πρέπει να γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, από Τρίτη έως και Παρασκευή για την προηγηθείσα εβδομάδα αναφοράς.

Κυρώσεις που προβλέπονται

Στους εργαζόμενους που δεν υποβάλλονται σε rapid test πρόστιμο 300 ευρώ σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης και 150 ευρώ για μερική απασχόληση.

Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση με την κατάσταση των εργαζομένων, του επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Το σύστημα θα διασταυρώνει την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με τα δεδομένα της ΗΔΙΚΑ και θα αποστέλλει πρόστιμα στους εργοδότες που έχουν διαφορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Φοροτεχνικών Ιωαννίνων, η οποία διευκρινίζει ότι τα παραπάνω αποτελούν υποχρεώσεις του εργοδότη και όχι του λογιστή του.

 

Tags: