Β. Τσίρκας: Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την παράταση προθεσμίας για τη διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών

Ο Βασίλης Τσίρκας, βουλευτής Ν. Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε ερώτηση, την οποία συνυπέγραψαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, σχετικά με την παράταση προθεσμίας για τη διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες του πρώην Δήμου Φιλοθέης Νομού Άρτας, να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής και μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 17/12/2015.

Στην ερώτηση αναφέρεται, ότι με την υπ’ αρ. 196/2/15.12.2003 απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΒΊ872/16.12.2003) είχε οριστεί η 17.12.2003 ως ημερομηνία για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Φιλοθέης (πρώην Δήμος Φιλοθέης) του Δήμου Αρταίων του Νομού Άρτας που υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου Άρτας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι αρχικές εγγραφές των οποίων το περιεχόμενο δεν αμφισβητήθηκε εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθίστανται οριστικές και η οριστικοποίησή τους επάγεται εκ του νόμου τις προβλεπόμενες στις διατάξεις του νόμου 2664/1998 έννομες συνέπειες (άρθρα 7§2, 9), ενώ το ίδιο ισχύει και για τις αρχικές εγγραφές των οποίων το περιεχόμενο διορθώθηκε και αυτές πλέον ως διορθωμένες αρχικές εγγραφές υπόκεινται στις ίδιες συνέπειες.

Να σημειωθεί ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας εκτιμά ότι η περίοδος δεν είναι η κατάλληλη προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές του Δημοτικού Διαμερίσματος Φιλοθέης και χρήζει νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση της προθεσμίας για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών. Οι λόγοι που επιτάσσουν μια τέτοια απόφαση είναι εκτός των άλλων και τα υπέρογκα έξοδα που απαιτούνται για την αγωγή διόρθωσης κτηματολογίου.

Σε συνέχεια της ως άνω ερώτησης, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Βασίλης Τσίρκας, κατέθεσαν τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις», σχετικά με την παράταση προθεσμίας διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η παράταση της προθεσμίας άσκησης αγωγής για την περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής από πέντε (5) σε δέκα (10) έτη, όπως και η παράταση της προθεσμίας κατά δύο (2) έτη για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄162).

 

Tags:

, , , , ,