Το Δημαρχείο Ιωαννίνων τη δεκαετία του 1970

πηγή: Facebook: Παλιές εικόνες και φωτογραφίες της Ελλάδας / Old pictures of Greece

 

Tags: