Και για τις εταιρείες οι 120 δόσεις – Η ρύθμιση επεκτάθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Και για τις επιχειρήσεις (κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμοί – νομικά πρόσωπα) με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2 εκ. Ευρώ το έτος επεκτείνεται το μέτρο της ρύθμισης των 120 δόσεων που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα για τους ιδιώτες και τους αυτοαπασχολούμενους.

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, επειδή δεν υφίσταται δυνατότητα τακτικής νομοθέτησης λόγω της διάλυσης της βουλής, τέθηκε σε ισχύ η ρύθμιση.

Μεταξύ άλλων επειγόντων θεμάτων που ρυθμίζονται με την εν λόγω Π.Ν.Π., αναφέρεται ότι:

«Επεκτείνεται και για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ακαθάριστα έσοδα έως δύο εκατομμύρια ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την εφορία, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση.»

 

Tags:

, ,