Την Κυριακή χωρίς νερό λόγω …ρεύματος

Για την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 ανακοινώθηκε από τη ΔΕΗ διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών σε μεγάλο τμήμα του Λεκανοπεδίου. 

Θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης γεωτρήσεων και αντλιοστασίων του ΣΥΔΛΙ σε όλες τις περιοχές αρμοδιότητάς του από ώρα 6.30 π.μ. έως 11.30 π.μ., με αποτέλεσμα διακοπή ή πτώση πίεσης σε μεγάλο μέρος του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Η αποκατάσταση της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών στα ηλεκτρικά δίκτυα.

 

Tags: