Τι προτείνουμε για τον αγροτικό τομέα

Άρθρο του Γιάννου Γραμματίδη,
Προέδρου του κόμματος “Νέα Πορεία Νέα Ελλάδα”

Ο αγροτικός τομέας, με σημαντική συνεισφορά του στο ΑΕΠ, είναι ένας τομέας με σημαντικές προοπτικές στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης και της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης αν διασυνδεθεί σωστά με την παραγωγή τροφίμων, την τεχνολογία οργανικών τροφίμων, τον τουρισμό τον πολιτισμό.

Στόχος πρέπει να είναι η ενίσχυση της αγροτοδιατροφικής επιχειρηματικότητας, αλλά και η ενθάρρυνση της συγκρότησης και λειτουργίας «Ομάδων Παραγωγών», σε συντονισμό με στοχευμένες δράσεις με το κράτος για μεσο/μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Παράλληλα, πρέπει να δοθεί έμφαση στη διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες, αλλά και στην παραγωγή προϊόντων εντόνου ζήτησης από τις διεθνείς αγορές, όπου είναι αναγκαία επίσης η προώθηση και διευκόλυνση των σχετικών εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Προτείνουμε συνεπώς τα ακόλουθα ενδεικτικά μέτρα:
1) Άμεση διάκριση αγροτών σε αυτούς που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όπου το 75% του εισοδήματός τους κατ’ ελάχιστο προέρχεται από αγροτική εργασία και σε εκείνους που έχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις και η κύρια απασχόλησή τους είναι διαφορετική. Συναφώς, θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο Μητρώα, το Μητρώο Αγροτών και το Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
2) Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να φορολογούνται με 12,5% αντί του 23% και η προκαταβολή φόρου να είναι στο 25% και όχι στο 100% όπως προβλέπει το 3ο Μνημόνιο. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις να φορολογούνται με 23% και η προκαταβολή φόρου να είναι 50%.
3) Να θεσπισθεί φορολογικός συντελεστής 0% για 5 χρόνια για τις νέες γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες του Προγράμματος Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικής Επιχειρηματικότητας.
4) Να φορολογείται το καθαρό εισόδημα και να υπολογίζονται στις δαπάνες παραγωγής τα κόστη εργασίας, η οικογενειακή εργασία, οι αποσβέσεις και γενικά όλα τα έξοδα και οι επιβαρύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να τηρούν βιβλία απλών προδιαγραφών.
5) Απαλλαγή των επιδοτήσεων από την φορολόγηση
6) Να θεσπισθεί αφορολόγητο ποσό μέχρι 12,000 ευρώ
7) Να εισαχθεί χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ καθώς και μηχανισμός ταχύτερης επιστροφής του στους αγρότες
8) Να θεσπισθεί κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος
9) Συνέχιση της προνομιακής μεταχείρισης του αγροτικού πετρελαίου για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες και θεμελίωση του ακατάσχετου των ποσών των επιστροφών ΕΦΚ. Μείωση κατά το ήμισυ της προνομιακής μεταχείρισης του αγροτικού πετρελαίου για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
10) Να απλουστευθούν οι διαδικασίες καταβολής αποζημιώσεων κι ενισχύσεων
11) Δημιουργία Προγράμματος Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικής Επιχειρηματικότητας (ΠΣΓΕ) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με το οποίο θα αποδοθούν με συνοπτικές διαδικασίες όλες οι αγροτικές και χορτολιβαδικές γαίες του Δημοσίου σε νέους αγρότες(γεωργούς και κτηνοτρόφους) με τις αναγκαίες υποδομές χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ και με την υποχρέωση των δικαιούχων να αποδίδουν στο κράτος 5% της ετήσιας καθαρής κερδοφορίας τους. Το ΠΣΓΕ θα προβλέπει τη σύσταση Κέντρων Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικής Επιχειρηματικότητας (ΚΣΓΕ) που θα εδρεύουν στην έδρα των Περιφερειών και που θα στελεχωθούν με γεωπόνους, κτηνιάτρους, οικονομολόγους, αποσπασμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και εθελοντές μέντορες.
12) Δημιουργία προγράμματος προμήθειας μετεωρολογικών σταθμών για κάθε αγροτική εκμετάλλευση με την παροχή χρηματοδοτικών κινήτρων.
13) Δημιουργία προγράμματος ενημέρωσης των αγροτών από τα ΚΣΓΕ (α) για τους σύγχρονους τρόπους διαχείρισης των υδάτινων πόρων για την γεωργία, (β) για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, (γ) για τη διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες, (δ) για την προσαρμογή των καλλιεργειών σε προϊόντα όπου υπάρχει διεθνής ζήτηση και καλύτερες τιμές λόγω καλύτερης ποιότητας (βιολογική καλλιέργεια, υγιεινή διατροφή χαμηλών λιπαρών κλπ), (ε) για τη σημασία και την οργάνωση μεθόδων ελέγχου ποιότητας.

Μόνον έτσι μπορεί να ζωντανέψει και πάλι ο βασικότερος τομέας για την ελληνική οικονομία πού αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, συνδιαζόμενος με τον αγροτουρισμό και την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και του σύγχρονου πολιτιστικού μας προϊόντος.

 

Tags:

, , , , ,