Θερινό Πρόγραμμα διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και του Ελληνικού πολιτισμού

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνεχίζοντας τη δράση του στην κατεύθυνση της προώθησης και διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, διοργανώνει και φέτος τον Ιούλιο Θερινό Πρόγραμμα διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και του Ελληνικού πολιτισμού για ομογενείς και αλλοδαπούς σπουδαστές, από την Τετάρτη, 1η Ιουλίου έως και την Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015.

Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί το πάγιο αυτοχρηματοδοτούμενο θερινό πρόγραμμα του Κέντρου «Θερινό ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. 2015» στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν πενήντα δύο (52) σπουδαστές και με το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε ομογενείς – αλλοδαπούς που επισκέπτονται την Ελλάδα να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, καταβάλλοντας αντίτιμο διαμονής, διατροφής και δίδακτρα.

Οι συμμετέχοντες προέρχονται από δεκαοχτώ (18) διαφορετικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιράκ, Ισπανία, Κορέα, Κύπρος, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία).

Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. υποδέχεται τους αλλοδαπούς σπουδαστές του την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015 και ώρα 09.30 π.μ., στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» με την παρουσία του Προέδρου του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. Πρύτανη κ. Γεώργιου Καψάλη, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου καθώς και του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Κέντρου.

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού,
Καθηγητής Γεώργιος Δ. Καψάλης,
Πρύτανης

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply