Η κυνική απεικόνιση της κρίσης… through the mirror!

Του Δημήτρη Α. Γιαννακόπουλου

«Ανήκουμε στους δανειστές μας»! Αυτό είναι το σύνθημα που χαράσσει η πολιτική ηγεσία μας στον καθρέφτη, μέσω του οποίου διακρίνει κανείς την ταυτότητα της σημερινής Ελλάδας. Τα κράτη που ανήκουν στους δανειστές τους, όμως, εμφανίζονται στον καθρέφτη σαν υποθηκευμένα μαγαζιά λιανικής. Όσο κερδίζει ο δανειστής από την υποθήκη το μαγαζί θα παραμείνει ανοιχτό, μετά θα κλείσει και θα εκποιηθεί το περιεχόμενο ή ακόμη θα κατακερματιστεί το ίδιο το μαγαζί ως οντότητα στον πολιτικό χάρτη.

Επιμήκυνση του χρεοστασίου σημαίνει διεύρυνση της υποθήκης και ότι η υποθήκη μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλον δανειστή. Υπάρχει άλλος δανειστής; Υπάρχει, αλλά Ευρώ δεν δίνει. Δραχμές δεν δίνει. Δολάριο δεν δίνει. Ρούβλι δεν δίνει… Και τι δίνει; Αυτό που δίνει ο τοκογλύφος: χρόνο σε Ευρώ μέχρι να του παραδώσεις το μαγαζί! Να το κάνει τι; Ενυπόθηκο δάνειο για την πάρτη του με χαμηλό επιτόκιο. Καί έτσι σώζεται το Ευρώ! Αυτά γίνονται εκεί όπου η ιδιότητα του δανειστή, συγχέεται σκοπίμως και παραμορφωτικώς με την ιδιότητα του εγγυητή.

Περισσότερα