Τροπολογία του Κ.Κ.Ε. για τη ρύθμιση οφειλών αγροτών προς τον ΟΓΑ

KKEΤροπολογία – προσθήκη κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ για τη ρύθμιση οφειλών περίπου 245.000 αγροτών προς τον ΟΓΑ, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας».

Αναλυτικά το κείμενο της Τροπολογίας – Προσθήκης:

«ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης “Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας – Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους – μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος – μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις”

Θέμα: “Ρύθμιση οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ”

Αιτιολογική Έκθεση

Περισσότερα