16 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ύστερα από την υπ’ αριθ. 107-2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν: ένας (1) ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (JCB), ένας (1) ΔΕ Οδηγός και 14 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων.

Περισσότερα