Αναδρομικά από τον περασμένο Οκτώβριο τα ποσά που θα καταβληθούν σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις Σ.τ.Ε.

Οι αυξήσεις που θα προκύψουν από την κατάργηση των περικοπών που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Σ.τ.Ε καθώς και από την αλλαγή στους συντελεστές υπολογισμού των κύριων συντάξεων, θα καταβληθούν αναδρομικά από τον Οκτώβριο.

Περισσότερα