Διήμερο παρουσίασης και αποφάσεων για το ΕΣΠΑ Ηπείρου 2014 – 2020

Περιφέρεια ΗπείρουΗ διάρθρωση και οι στοχεύσεις του νέου ΕΣΠΑ παρουσιάζονται την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Du Lac, με ώρα έναρξης την 10η π.μ.. Θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί το περιεχόμενο του προγράμματος της νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020, Δράσεις, Κρατικές Ενισχύσεις, Διαχείριση Κινδύνων – Απάτη, Δυνατότητες Επικοινωνίας, κ.ά.), ενώ θα  γίνει και η ανασκόπηση του Ε.Π. Ηπείρου 2007-2013.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ημερίδα που θα ακολουθήσει (3 μ.μ.) στον ίδιο χώρο για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης με θέμα: “Πιλοτική δράση για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων στον τομέα Υγείας – Ευεξίας στην Ήπειρο”.

Περισσότερα